Kalite Politikamız

▪ En kaliteli, yenilikçi ve sorunsuz, piyasa ihtiyaç ve beklentilerine uygun ürünler üreterek müşteri memnuniyetinde sürdürülebilirliği sağlamayı,

 

▪ Toplam kalite anlayışını firma geneline yaymayı ve alt yapısını oluşturmayı,

 

▪ İş süreçlerimizi günün değişen koşul ve beklentilerine uygun bir şekilde, sürekli iyileştirebilmek için yeni teknolojileri ve kalite tekniklerini araştırıp, uygulamayı,

 

▪ Yerinde kalite sistemi ile hatalara engel olmayı, ilk seferde doğru yapmayı hedefleyerek verimliliği yüksek üretim gerçekleştirmeyi,

 

▪ Verilere dayalı ve tüm süreçlerinde etkin ve verimli çalışmayı,

 

▪ Tam zamanında ve uygun maliyette ürün üretmeyi,

 

▪ Kaliteyi ve verimliliği uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltmeyi,

 

▪ Tedarikçilerimizin sağladığı ürün ve hizmetlerin kalitesini arttırmaları için, tedarikçilerimizle olan işbirliğimizi güçlendirmeyi, gelişimlerini takip etmeyi ve desteklemeyi,

 

▪ Karşılıklı saygı ve güvene dayanan, insan odaklı bir yaklaşımla çalışanlarımızın gelişimlerine katkıda bulunmayı,

 

▪ Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken, çevreyi ve doğal kaynakları korumayı, çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutmayı taahhüt etmektedir.